Hemförsäkring

 

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.

 

Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindskontor. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte känsliga föremål direkt mot golv eller vägg.

 

Märkta föremål är svårsålda! Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöldbegärliga är att märka dem med t ex sitt personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan man kostnadsfritt låna elektriska gravyrpennor eller pennor med så kallat osynligt bläck. Man får då också en liten skylt att fästa på dörren.

 

Är fastigheten utrustad med portkod lås, lämna inte ut koden till någon obehörig. Se till att fastighetens portar, källar- och vindsdörrar hålls stängda.

Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

090 70 24 90

Felanmälan Umeå

Stockholm

Kungsholmstorg 1
112 21 Stockholm

08 441 19 90

Felanmälan Stockholm
© 2021 MOFAB
Information om cookies