Brandsäkerhet

 

Anlagda bränder är en vanlig orsak till att det börjar brinna i fastigheters allmänna utrymmen som trapphus, soprum, källare och vindar. Lösa föremål i trapphus, källar- och vindsgångar utgör därför en brandfara.

 

Om en nödsituation uppstår är trapphuset dessutom en utrymningsväg därför är det viktigt att trapphuset alltid är fritt från lösa föremål. Det är därför inte tillåtet att placera cyklar, leksaker, möbler etc. i trapphuset. Sådana föremål kommer att transporteras bort av oss utan någon ytterligare förvarning. Borttagna föremål förvaras av oss i tre veckor, och kan återfås mot en ersättning om 300 kronor för den merkostnad detta orsakar. Efter tre veckor förs föremålen bort för destruktion.

 

Här finns ett informationsblad med mer information som du också kan skriva ut och sätta upp i lägenheten.

Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

090 70 24 90

Felanmälan Umeå

Stockholm

Kungsholmstorg 1
112 21 Stockholm

08 441 19 90

Felanmälan Stockholm
© 2021 MOFAB
Information om cookies