Andrahandsuthyrning

 

Ansökan lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Andrahandsuthyrningen är godkänd först då du fått en skriftlig bekräftelse från Mofab AB. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, detta gäller även om du hyr ut i andra hand. Otillåten andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.


Ifylld ansökan skickas in till vårt kontor, endera i Stockholm eller Umeå. Vi vill ha följande handlingar:

  • Ifylld blankett ”Ansökan till hyresvärden om samtycke till andrahandsuthyrning”.
  • Kopia av underskrivet avtal för andrahandsuthyrning.

Använd gärna Hyresgästföreningens blanketter för detta. Här hittar ni Hyresgästföreningens blanketter för andrahandsuthyrning.


Vad krävs för att få hyra ut i andra hand

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andra hand är att det finns godtagbara skäl. Det är du som hyresgäst som vid ansökan ska styrka att förutsättningarna för att få hyra ut i andra hand är uppfyllda. Detta kan du till exempel göra genom arbetsgivar- eller studieintyg.


Exempel på godtagbara skäl till uthyrning är:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Flytta ihop med någon på prov (endast ett år utan förlängning)
  • Längre sjukhusvistelse eller liknande

När vi beviljar andrahandsuthyrning sker det vanligtvis för upp till ett år i taget men kan ibland vara längre, beroende på skäl.

Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

090 70 24 90

Felanmälan Umeå

Stockholm

Kungsholmstorg 1
112 21 Stockholm

08 441 19 90

Felanmälan Stockholm
© 2019 MOFAB
Information om cookies