TVÄTTSTUGAN

 

Bokning av maskiner

Tvättstugan används av många i fastigheten. Det är viktigt att du visar hänsyn till den som ska tvätta efter dig och följer regler för till exempel bokning och städning. 

För att du ska uppnå bästa tvättresultat är det viktigt att du följer tvättmaskinens bruksanvisning. 

Följ anvisningarna för torkrum. 

De flesta av våra gemensamma tvättstugor har bokningssystem med låskolv. I ett par fastigheter skriver du upp dig på en tvättlista.

 


 

När du vill tvätta och använda tvättstugan gör du så här:

1.Boka önskad tvättid den dag och tid som passar genom att sätta låskolven/notera dig på lista på önskad period.
2.Använd endast den tid du bokat dig för och överskrid ej tvättiden.
3.Om du får förhinder; tag då snarast bort bokningskolven/ditt namn från tvättlistan..
4.Inom en timme bör du påbörja din tvättning. I annat fall har annan hyresgäst rätt att överta din tvättid.
5.Glöm ej att städa tvättstugan efter dig: plocka undan, torka av maskiner, torka golven och torka bort damm i filtret till torktumlaren.
6.Plocka bort all tvätt från torkrum och torktumlare efter tvättidens slut.
7.Ta med dig uppkomna sopor och kasta tillsammans med dina hushållssopor.

 

Välkommen till MOFAB

Mofab är ett familjeägt företag som grundades i Umeå av affärsmannen och entreprenören Eric Modig. I bolaget har fastighetsförvaltning bedrivits sedan mitten av 1970-talet. 

Bolaget förvaltar idag 25 fastigheter där de flesta ägs av Mofab men också av privatpersoner, kommanditbolag och andra aktiebolag. Fastigheterna är belägna centralt i Umeå och Stockholm samt på Lidingö. Sedan mitten av 1990-talet äger MOFAB också en fastighet i centrala Bangkok, Thailand.

Mofab har sedan starten haft sin ekonomiska förvaltning i Umeå och ett kontor på Kungsholmen i Stockholm.”

Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

Öppettider:
Lunchstängt: 

Telefon

Telefax:
08:00-16:00
12:00-13:00

090 - 70 24 90
090 - 70 24 99 

 

Stockholm

Kungsholmstorg 1
112 21 Stockholm

Öppettider:
Besök endast efter tidsbokning

Telefon: 
Telefax
:
08 - 441 19 90 
08 - 650 68 28