När du flyttar in - Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag. 

Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindskontor. Tänk också på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte känsliga föremål direkt mot golv eller vägg. 

Märkta föremål är svårsålda! Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöldbegärliga är att märka dem med t ex sitt personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan man kostnadsfritt låna elektriska gravyrpennor eller pennor med så kallat osynligt bläck. Man får då också en liten skylt att fästa på dörren. 

Är fastigheten utrustad med portkod lås, lämna inte ut koden till någon obehörig. Se till att fastighetens portar, källar- och vindsdörrar hålls stängda.

Välkommen till MOFAB

Mofab är ett familjeägt företag som grundades i Umeå av affärsmannen och entreprenören Eric Modig. I bolaget har fastighetsförvaltning bedrivits sedan mitten av 1970-talet. 

Bolaget förvaltar idag 25 fastigheter där de flesta ägs av Mofab men också av privatpersoner, kommanditbolag och andra aktiebolag. Fastigheterna är belägna centralt i Umeå och Stockholm samt på Lidingö. Sedan mitten av 1990-talet äger MOFAB också en fastighet i centrala Bangkok, Thailand.

Mofab har sedan starten haft sin ekonomiska förvaltning i Umeå och ett kontor på Kungsholmen i Stockholm.”

Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

Öppettider:
Lunchstängt: 

Telefon

Telefax:
08:00-16:00
12:00-13:00

090 - 70 24 90
090 - 70 24 99 

 

Stockholm

Kungsholmstorg 1
112 21 Stockholm

Öppettider:
Besök endast efter tidsbokning

Telefon: 
Telefax
:
08 - 441 19 90 
08 - 650 68 28