BRANDSÄKERHET

Anlagda bränder är en vanlig orsak till att det börjar brinna i fastigheters allmänna utrymmen som trapphus, soprum, källare och vindar. Lösa föremål i trapphus, källar- och vindsgångar utgör därför en brandfara. 

Om en nödsituation uppstår är trapphuset dessutom en utrymningsväg därför är det viktigt att trapphuset alltid är fritt från lösa föremål. Det är därför inte tillåtet att placera cyklar, leksaker, möbler etc. i trapphuset. Sådana föremål kommer att transporteras bort av oss utan någon ytterligare förvarning. Borttagna föremål förvaras av oss i tre veckor, och kan återfås mot en ersättning om 300 kronor för den merkostnad detta orsakar. Efter tre veckor förs föremålen bort för destruktion.

Här finns ett informationsblad med mer information som du också kan skriva ut och sätta upp i lägenheten

Välkommen till MOFAB

Mofab är ett familjeägt företag som grundades i Umeå av affärsmannen och entreprenören Eric Modig. I bolaget har fastighetsförvaltning bedrivits sedan mitten av 1970-talet. 

Bolaget förvaltar idag 25 fastigheter där de flesta ägs av Mofab men också av privatpersoner, kommanditbolag och andra aktiebolag. Fastigheterna är belägna centralt i Umeå och Stockholm samt på Lidingö. Sedan mitten av 1990-talet äger MOFAB också en fastighet i centrala Bangkok, Thailand.

Mofab har sedan starten haft sin ekonomiska förvaltning i Umeå och ett kontor på Kungsholmen i Stockholm.”

Umeå

Skolgatan 33
903 25 Umeå

Öppettider:
Lunchstängt: 

Telefon

Telefax:
08:00-16:00
12:00-13:00

090 - 70 24 90
090 - 70 24 99 

 

Stockholm

Kungsholmstorg 1
112 21 Stockholm

Öppettider:
Besök endast efter tidsbokning

Telefon: 
Telefax
:
08 - 441 19 90 
08 - 650 68 28